De utrolige årene (DUÅ)

Hva er DUÅ?

Det er et foreldre-, barne- og lærerprogram, rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage og skole og SFO. Programmet er anbefalt som oppbygningstiltakskjede fra universelle tiltak og lavterskeltilbud i kommunal regi til spesialistbehandling. Programmene til De utrolige årene bygger på bred internasjonal forskning. Det foreligger norsk dokumentasjon på deler av programpakken.

 Dette er et kurs som fokuserer på å styrke personalets kompetanse i klasseledelse/gruppeledelse, positiv relasjonsbygging, proaktiv tilnærming, belønningssystemer, atferdsplaner og problemløsningsstrategier .Opplæringen er over 6 dags samlinger. Samlingene er interaktive, der erfaringsutveksling, øvelser, idédugnader, videovignetter som analyseres benyttes.

Mellom samlingene jobbet vi med planarbeid og praktiske øvelser i barnegruppene hvor vi fikk prøvd ut ulike strategier og arbeidsmåter.

 

Mål med opplæringen er blant annet:

- Å hjelpe barn til å mestre /lykkes i hverdagen ved hjelp av voksne som benytter     hensiktsmessige proaktive strategier
- Tydelig gruppeledelse/klasseledelse
- Fremme barns sosiale/emosjonelle og akademiske ferdigheter
- Redusere omfanget av utfordringer atferdsvansker skaper i barnehage/skole
- Fremme et godt samarbeid med hjemmet