/>

Blå avdeling

De små blå :)

I Skogn Menighetsbarnehage har vi en småbarnsavdeling - den blå avdelingen. Der er vi 12 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne.

Det viktigste for oss på blå er å skape trygghet, nærhet og omsorg for deres barn.

Vi ønsker at alle barn skal oppleve en god hverdag, bli sett og få tilrettelagt det de har behov for. Gjennom å dele oss i mindre grupper, ha trygge rammer, en godt fungerende dagsrytme og ett godt foreldresamarbeid, ønsker vi å oppnå nettopp dette.

For oss er det viktigste at dere foreldre også er deltagende, sammen kan vi tilrettelegge på best mulig måte for ditt barn.

Vi deler oss mye i mindre grupper. Mandag har vi felles utetid og felles sangstund for hele avdelingen, ellers om dagene er vi delt fra 09.30 - 11.00. Dette gjør vi for å enklere kunne skreddersy opplegg for ditt barn.

Om dagene er vi mye ute, hos oss finnes det ikke dårlig vær, bare dårlig klær :) Vi går på turer i nærmiljøet, leker oss mye ute i barnehagen, og har barnas interesse i fokus.

Inne i barnehagen ser vi samspillet mellom barna veldig godt og finner ofte aktiviteter som støtter utviklingen av dette, i tillegg til hverdagsaktivitetene.

På vår avdeling vektlegger vi gode vaner og rutiner ved matbordet og ellers i barnehagehverdagen. Samtidig som humor og glede står i fokus. Vi ser at godt humør hos de ansatte smitter over på barna, og sammen skaper vi en fantastisk dag :)