/>

Grønn avdeling

Grønn Avdeling

Vi er en storbarns-avdeling.

På grønn er vi opptatt av gode rutiner og trygge rammer. Leiken er i fokus, og da er rammene for god leik viktig, og at det skal oppleves lystbetont. Leik og læring går hånd i hånd.

Vi er opptatt av trygghet, trivsel, respekt og tillit. Og at alle skal bli sett og hørt. Fokus på vennskap i gruppa er noe vi jobber med hele året.

Siden vi er 17 barn på avdelingen deler vi ofte i grupper, slik at vi har flere rom å dele oss på. Det kan bli trangt om plassen hvis alle skal være på avdelingen. Vi kan også observere leiken bedre i mindre grupper.

Hver tirsdag har vi turdag for hele avdelingen på grønn. Siden vi har bygget oss en fin gapahuk oppe i skogen på Skogn kommer vi til å bruke den som base til mange av våre turer dit.

I år er temat Barnet i fokus!

Vi jobber ut i fra det barna er opptatt av, og bygger videre på det.

Kanskje fordyper vi oss i lastebiler - eller kanskje det blir insekt :)

Vi kommer til å vektlegge ulike tema i løpet av hele året, men først og fremst ha fokus på det som opptar enkelt barnet og barnegruppa. Derfor har vi valgt å ikke fastlåse månedene på diverse tema. Da vil noe av temaarbeidet skje spontant og derfor ikke stå i månedsplanene.