/>

Gul avdeling

 

Velkommen til avdeling GUL! Vi er de gule kule!

 

Vi er en fin gjeng med til sammen 19 barn i alderen 2 - 6 år og 4-5 voksne. 

På avdeling Gul er vi opptatt av trygghet, kjærlighet og omsorg for hverandre.

 

Vårt pedagogiske grunnsyn på Gul er å gi barna masse kjærlighet og trygghet, og skape en grunnleggende tillit mellom voksne og barn.

Det er det viktigste som ligger i bunn for at barna skal kunne føle seg verdifulle og velkomne i barnehagen.

Med trygghet og kjærlighet så danner man grunnlaget for all annet aktivitet og læring.

Vi må gi barna troen på seg selv!

Det er viktig å kunne sette grenser, og lære barna forskjell på rett og galt, og det må erfares i praksis. Dette er noe som er viktig i et samfunn som stadig er i endring og utvikling!

 

Leken har en viktig plass i barnehagehverdagen på Gul.

Vi varierer mellom den voksenstyrte og den barnestyrte leken. Vi mener at barna i størst mulig grad bør få skape sin egen lek ut i fra de behovene hver og en har.

I praksis legger vi til rette for at barna får komme med ønsker om hva de vil holde på med (barns medvirkning). For oss er læring noe som skjer gjennom lek.

Hvordan skal vi være ovenfor hverandre og ta vare på hverandre?

Barn lærer best i samspill med andre barn, og gjennom leken får barna styrket og utviklet sin sosiale kompetanse og kreativitet. Vi voksne er tilstede i leken og undrer/veileder oss sammen med barna, samtidig som vi ser når vi bør trekke oss unna slik at vi ikke «forstyrrer» leken.

 

 

Sang og musikk, impulsteater og humor er en viktig del av vår hverdag. Vi synger/dramatiserer i de daglige rutinene i barnehagen, både spontant og planlagt, og vi tar utgangspunkt i innspill fra barna, eller noe som opptar dem. Vi ser at sang, musikk, dans og teater skaper en fellesskapsfølelse, og noe som alle kan kjenne seg igjen i.

Vi er glad i å være ute i all slags vær. Ikke dårlig vær – bare dårlig klær! Ofte kan vi spise lunsjen vår i grillhytta ute i barnehagen. Vi prøver å gå på tur så ofte som vi kan, og da benytter vi oss av nærmiljøet rundt barnehagen som turmål.

 

I møte med dere foreldre er det daglige samarbeidet mellom barnehage og hjem utrolig viktig, hvor gjensidig åpenhet, tillit og respekt står i fokus. Barn og foreldre skal føle seg velkommen til oss. I oppstarten vektlegger vi tid til å skape trygghet og gode relasjoner, samt gode rutiner.

 

I samarbeid med skolen har vi utarbeidet en plan om hva som bør vektlegges det siste året i barnehagen. Foreldre og barnehage skal sammen legge grunnlaget for at overgangen blir best mulig for barnet.

 

Følg oss gjerne på facebook-siden vår: Skogn menighetsbarnehage. Der legger vi ut litt fra hverdagen vår.


Tusen takk for at vi er så heldige å få bli kjent med og være en del av livet til akkurat deres/din skatt!