Velkommen til Skogn menighetsbarnehage

Skogn menighetsbarnehage er en privat barnehage som eies og drives av stiftelsen Marisko, Alstadhaug Menighets barnehager. Barnehagen flyttet inn i nye lokaler på Reemyra 16. desember 2009, og består av tre avdelinger. Lokalene er lyse, trivelige og funksjonelle. Barnehagen ligger i Skogn sentrum, like ved Reemyra stadion. Det er kort avstand til butikk, skole, jernbanestasjon, skog og fjære. Barnehagen benytter ofte nærmiljøet til å dra på turer.

Barnehagens visjon: "Et godt sted å være, leke og lære"

  • Vi ønsker å ivareta barndommens egenverdi
  • Vi ønsker at leken skal ha en framtredende plass i barnas hverdag
  • Vi ønsker at barnehagen skal være et godt sted å møtes for barn, foreldre og ansatte.
  • Vi ønsker at foreldrene og ansatte skal møte hverandre med gjensidig forståelse og respekt.