Hakkebakkeskogen

Årets tema SKOGEN

I år har vi valgt skogen som tema. Gjennom året kommer vi også til å bli kjent med alle som bor i Hakkebakkeskogen, gjennom forskjellige historier og sanger.

 

Hovedmål

Barna skal oppleve glede, mestring og trivsel ved å ferdes i skogen, og personalet skal legge til rette for de at tilegner seg kunnskap om, og vise respekt for den.

 

Delmål

Vi ønsker at barna skal:

* Få kjennskap til skogens mangfold: dyr, fugler, trær, busker og blomster.

* Tilegne seg grovmotorisk ferdigheter gjennom fysisk utfoldelse i skogen.

* Få kunnskap om hvordan vi skal oppføre oss i skogen for å ta vare på den.

* Legge til rette for at barna kan ta i bruk sin skapertrang og kreativitet i skogen.

 

Årets KARNEVALSUKE har også Hakkebakkeskogen som tema, så da lager vi kostymer, leker, synger og avslutter uken med fest og foreldrekaffe hvor vi viser oss stolt frem :)