Planleggingsdager 2018/2019

Vi har fem planleggingsdager i året:

Tirsdag 15.august

Fredag 5.november

Tirsdag 2.januar

Fredag 31.mai

Fredag 14.juni