Planleggingsdager 2016/2017

Vi har fem planleggingsdager i året:

Mandag 15.august

Fredag 25.november

Fredag 27.januar

Fredag 26.mai

Onsdag 28.juni