Ansatte

Blå avdeling

Heidi Westrum

Stilling: Pedagogisk leder
heidi@skognmbhg.no

Permisjon barnehageåret 2018/2019

Marit Beate Rødal Fossum

Stilling: Pedagogisk leder

Marit har fortiden svangerskapspermisjon

Kjersti Gravvold

Stilling: Pedagogisk leder

Elisabeth Stavseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hanne Kristiansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jobber på blå

Louila Tuban

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Gul avdeling

Unn Maria Wollan

Stilling: Pedagogisk leder
905 63 969
unn.maria@skognmbhg.no

Wenche Indahl

Stilling: Barnepleier

Kaja Knipenberg

Stilling: Barnehagelærer

Hanne Indahl

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Bente Eggen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Rød avdeling

Ida Skrove

Stilling: Pedagogisk leder
934 97 101
ida@skognmbhg.no

Wenche Indahl

Stilling: Barnepleier

Andrea Mosling

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Siv Elin Steinsmo

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Vikarer

Hanne Kristiansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jobber på blå

Louila Tuban

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Andre ansatte

Anne Lise Kvannli

Stilling: Styrer

Karin Pedersen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Kjøkkenassistent